Brottsutsatt

Är du slagen, hotad, rånad, våldtagen eller utsatt för något annat brott?

Den som utsatts för brott är ofta uppriven och omtumlad och har behov av att förstå vad som hänt. Varje enskilt brottsoffer upplever dock ett brott på olika sätt. Många känner sig kränkta.  Det beror bland annat på livssituation och tidigare upplevelser.   

Hos brottsofferjouren får du hjälp, stöd och praktisk vägledning.

Brottsofferjouren kan erbjuda dig som drabbats eller lever nära brottsoffret:

  • tid att lyssna
  • information om polisanmälan
  • stöd vid eventuell rättegång
  • information om rättsprocessen
  • information om ersättning
  • hjälp med myndighetskontakter
  • hjälp att bearbeta det som hänt